Gün :1 Nisan 2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/10)

Ticaret Bakanlığından: 01.04.2021-31441 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8408.90.41.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “gücü 15kW’ı geçmeyen dizel motorlar” ürününe yönelik bir damping soruşturması …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/10)Read More »