Gün :7 Nisan 2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/16)

Ticaret Bakanlığından: 07.04.2021-31447 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/16) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2020 tarihli ve 31164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/10) ile İsrail Devleti menşeli 7005.29 gümrük tarife pozisyonu altında “Diğerleri” olarak yer alan renksiz düz cam …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/16)Read More »

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21)

Ticaret Bakanlığından: 07.04.2021-31447 Resmi Gazete İTHALAT İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ TEBLİĞİ (İTHALAT: 2021/21) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç), başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ve işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE …

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21)Read More »