Gün :6 Mayıs 2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/24)

Ticaret Bakanlığından: 06.05.2021-31746 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/24) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 8/11/2019 tarihli ve 30942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30) ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19 ve 3926.90.97.90.18 gümrük tarife …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/24)Read More »