Aylar: Ağustos 2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/41)

Ticaret Bakanlığından: 26.08.2021-31580 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/41) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 26/6/2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/14) ile İspanya Krallığı, İtalyan Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli ve/veya çıkışlı, gümrük tarife istatistik pozisyonu …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/41)Read More »

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6)

Ticaret Bakanlığından: 24.08.2021-31578 Resmi Gazete İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/6) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 30/5/2020 tarihli ve 31140 sayılı Resmî Gazete’de …

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6)Read More »

Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanunu’nun 234 üncü Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler (Genelge 2021/20)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı    : E-52856264-106.02.02-00066119786 Konu : Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanunu’nun 234 üncü Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler GENELGE (2021/…) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ve Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’de düzenlenen eksik belgeyle beyan (bs-1) uygulamasında karşılaşılan durumlar itibarıyla Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesinin …

Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanunu’nun 234 üncü Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler (Genelge 2021/20)Read More »

Bulgaristan-Demiryoluyla Transit Geçen Veteriner ve Bitki Sağlık Kontrolüne Tabi Eşyalar Hk

TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-96603261-102.03 Konu :Demiryoluyla Transit Geçen Veteriner ve Bitki Sağlık Kontrolüne Tabi Eşyalar Hk Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 04.08.2021 tarihli ve 66047544 sayılı yazıda; Edirne Valiliği Ortak Temas Merkezine iletilen ve Bölge Müdürlüklerine muhatap Bulgaristan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Gümrük Ajansı Yujna …

Bulgaristan-Demiryoluyla Transit Geçen Veteriner ve Bitki Sağlık Kontrolüne Tabi Eşyalar HkRead More »