Gün :24 Ağustos 2021

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6)

Ticaret Bakanlığından: 24.08.2021-31578 Resmi Gazete İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/6) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 30/5/2020 tarihli ve 31140 sayılı Resmî Gazete’de …

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6)Read More »