Aylar: Eylül 2021

YYS Elektronik Başvuru İşlemleri (Genelge 2021/24)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı    :E-52856264-106.03-00067450783 Konu   :YYS Elektronik Başvuru İşlemleri   GENELGE (2021/24) İlgi       :13.07.2020 tarihli ve 2020/17 sayılı Genelge Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerinin ekte yer alan kılavuza göre yürütülmesi gerekmektedir. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin elektronik başvuru işlemlerini, firmanın …

YYS Elektronik Başvuru İşlemleri (Genelge 2021/24)Read More »

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.09.2021)

Ticaret Bakanlığından: 24.09.2021-31608 Resmi Gazete GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 229 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “c) İzinli gönderici yetkisi,” “(4) İzinli gönderici yetkisi başvurularında, 230 ila 234 üncü madde hükümleri uygulanmaz.” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe …

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.09.2021)Read More »

İşlenmiş Kıymetli Maden İhracatında Ayar Raporu (Genelge 2021/23)

TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı    : E-52707093-010.06.02-00067324720 Konu : İşlenmiş Kıymetli Maden İhracatında Ayar Raporu   GENELGE (2021/…) Bilindiği üzere, 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğin, 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, kıymetli …

İşlenmiş Kıymetli Maden İhracatında Ayar Raporu (Genelge 2021/23)Read More »

Deniz ve hava taşıtlarına ihracat hükmünde kumanya ve ihrakiye teslimleri. (Genelge 2021/22)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı   : E-52707093-010.06.02-00066678948 Konu : Deniz ve hava taşıtlarına ihracat hükmünde kumanya ve ihrakiye teslimleri. GENELGE (2021/…)   4458 sayılı  Gümrük  Kanunu’nun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve  Gümrük Yönetmeliği’nin 418 inci maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağlar ve kumanyalar ile donatım ve işletme malzemelerinin dış sefere çıkan …

Deniz ve hava taşıtlarına ihracat hükmünde kumanya ve ihrakiye teslimleri. (Genelge 2021/22)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/42)

Ticaret Bakanlığından: 10.09.2021-31594 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/42) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Malezya menşeli/çıkışlı 4011.20.90; 4011.70.00.00.00; 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/42)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/44)

Ticaret Bakanlığından: 08.09.2021-31592 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/44) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Endonezya Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “poliesterden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)” ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin kısmen …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/44)Read More »

Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanunu’nun 234 üncü Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler (Genelge 2021/20)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı    : E-52856264-106.02.02-00066119786 Konu : Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanunu’nun 234 üncü Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler GENELGE (2021/20) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ve Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’de düzenlenen eksik belgeyle beyan (bs-1) uygulamasında karşılaşılan durumlar itibarıyla Gümrük Kanunu’nun 234 üncü …

Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanunu’nun 234 üncü Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler (Genelge 2021/20)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/43)

Ticaret Bakanlığından: 04.09.2021-31588 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/43) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Malezya ve Ürdün Haşimi Krallığı menşeli/çıkışlı 5603.14 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve 3921.13 gümrük tarife pozisyonu altında yer …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/43)Read More »