Bitki Sağlık Sertifikası (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-20117910-lll.Ol[GGM-7]-00061970125
Konu : Bitki Sağlık Sertifikası
DAĞITIM YERLERİNE

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 01.02.2021 tarihli ve 282363 sayılı yazısında özetle; ülkemize girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için her taşıma aracına bir Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmiş olması ile ilgili farklı uygulamaların olduğu ve uygulama birlikteliği olmadığı hususuna yer verilerek uygulamaya yönelik açıklamalarda bulunulmakta ve konuya ilişkin ithalatçıların bilgilendirilmesi talep edilmektedir.
Söz konusu yazıda, ülkemize karayoluyla girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için, her taşıma aracına bir Bitki Sağlık Sertifikasının düzenlenmiş olması gerekti ; diğer taraftan, ülkemize demiryolu ve denizyolu aracılığıyla girişi yapılmak istenen ürün sevkiyatlarında, ürün miktarının fazla olması nedeniyle ürünün ayrı vagon/ambar/konteynerlerde bulunması durumunda 1 (bir) Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmesinin sadece; gönderici ve alıcının aynı olması şartıyla, ihracatçı ülke tarafından her bir taşıma aracıyla ilgili (tren, gemi vb.) sevkiyatı tanımlayacak gerekli bilgilerin (vagon/konteyner sayısı, numarası, vb. bilgiler) Bitki Sağlık Sertifikası/konşimento/özet beyan/fatura vb. belgelerde belirtilmiş ve giriş kontrolleri aşamasında doğrulanmasının mümkün olması kaydıyla kabul edileceği belirtilmektedir.
Bu itibarla, konuya ilişkin ticaret erbabının tarafınızca bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR

Bakana.
Genel Müdür Yardımcısı V.

EK: 1 adet yazı

 

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : E-218ln01-320.03.02-282%3
Konu : İthalat Uygulamaları Hk.

ÇOK İVEDİ 01.02.2021

TİCARET BAKANLIĞINA
İthalat Genel Müdürlüğü)

Ülkemize girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için her taşıma aracına bir Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmiş olması ile ilgili farklı uygulamaların olduğu, uygulama birlikteliği olmadığı hususu Bakanlığımızca tespit edilmiştir.
Bilindiği üzere, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu (IPPC)’ nun Bitki Sağlığı Standartlarından olan ISPM 12 (Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri-Bitki Sağlık Sertifikaları)’ de “Bitki Sağlık Sertifikalarının sevkiyata eşlik edeceği” belirtilmektedir.
Bununla birlikte, ISPM 121 nin ürün adı ve beyan edilen miktar ba lığı altında; ithalatçı ülkedeki NPPO’ nun sevkiyat içeriğini yeterli ölçüde doğrulamasına imkan verecek şekilde ürünü yeterli olarak tanımlamalı ve bitki, bitki ürünleri veya düzenlenen diğer maddelerin adını, birimini ve miktarını olabildiğince doğru bir ekilde belirtilmesi gerektiğinden bahsedilmektedir.
Bu nedenle, ülkemize karayoluyla girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için, her ta ıma aracına bir Bitki Sağlık Sertifikasının düzenlenmiş olması gerekmektedir.
Diğer taraftan ülkemize demiryolu ve denizyolu aracılığıyla girişi yapılmak istenen ürün sevkiyatlarında, ürün miktarının fazla olması nedeniyle ürünün ayrı vagon/ambar/konteynerlerde bulunması durumunda 1 (bir) Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmesi sadece; gönderici ve alıcının aynı olması şartıyla, ihracatçı ülke tarafından her bir taşıma aracıyla ilgili (tren, gemi vb.) sevkiyatı tanımlayacak gerekli bilgilerin (vagon/konteyner sayısı, numarası, vb. bilgiler) Bitki Sağlık Sertifıkası/konşimento, özet beyan/fatura vb. belgelerde belirtilmiş ve giriş kontrolleri aşamasında doğrulanması mümkün olmak kaydıyla kabul edilmektedir.
Bu kapsamda, yukarıda yazılı bilgiler konusunda ithalatçı firmaların bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Harun SEÇKİN Bakana.
Genel Müdür