Değişenler

Deniz ve hava taşıtlarına ihracat hükmünde kumanya ve ihrakiye teslimleri. (Genelge 2021/22)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı   : E-52707093-010.06.02-00066678948 Konu : Deniz ve hava taşıtlarına ihracat hükmünde kumanya ve ihrakiye teslimleri. GENELGE (2021/…)   4458 sayılı  Gümrük  Kanunu’nun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve  Gümrük Yönetmeliği’nin 418 inci maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağlar ve kumanyalar ile donatım ve işletme malzemelerinin dış sefere çıkan …

Deniz ve hava taşıtlarına ihracat hükmünde kumanya ve ihrakiye teslimleri. (Genelge 2021/22)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/42)

Ticaret Bakanlığından: 10.09.2021-31594 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/42) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Malezya menşeli/çıkışlı 4011.20.90; 4011.70.00.00.00; 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/42)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/44)

Ticaret Bakanlığından: 08.09.2021-31592 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/44) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Endonezya Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “poliesterden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)” ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin kısmen …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/44)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/43)

Ticaret Bakanlığından: 04.09.2021-31588 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/43) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Malezya ve Ürdün Haşimi Krallığı menşeli/çıkışlı 5603.14 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve 3921.13 gümrük tarife pozisyonu altında yer …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/43)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/41)

Ticaret Bakanlığından: 26.08.2021-31580 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/41) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 26/6/2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/14) ile İspanya Krallığı, İtalyan Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli ve/veya çıkışlı, gümrük tarife istatistik pozisyonu …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/41)Read More »

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6)

Ticaret Bakanlığından: 24.08.2021-31578 Resmi Gazete İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/6) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 30/5/2020 tarihli ve 31140 sayılı Resmî Gazete’de …

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6)Read More »

Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanunu’nun 234 üncü Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler (Genelge 2021/20)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı    : E-52856264-106.02.02-00066119786 Konu : Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanunu’nun 234 üncü Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler GENELGE (2021/…) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ve Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’de düzenlenen eksik belgeyle beyan (bs-1) uygulamasında karşılaşılan durumlar itibarıyla Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesinin …

Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanunu’nun 234 üncü Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler (Genelge 2021/20)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/40)

Ticaret Bakanlığından: 30.07.2021-31553 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/40) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Sardoğan Endüstri ve Ticaret – Mehmet Sardoğan tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 73.04 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan ve tam listesi Ek’te verilen “demir (dökme demir hariç) …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/40)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/37)

Ticaret Bakanlığından: 15.07.2021-31542 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/37) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 24/7/2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/18) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9608.10.10.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “plastik maddelerden olan sıvı …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/37)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/36)

Ticaret Bakanlığından: 15.07.2021-31542 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/36) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üreticiler Ayyıldız Bisiklet Gıda ve Tem. Ür. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti., Aldeba Metalurji Teknoloji Makina ve Çocuk Gereçleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Aytaç Bebe Çocuk Gereçleri San. ve Tic. …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/36)Read More »