2020 Yılı Değişenler

Doğal Çiçek Soğanlarının 2021 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/41)

Tarım ve Orman Bakanlığından: 18.12.2020-31338 Resmi Gazete DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ 2021 YILI İHRACAT LİSTESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/41) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2021 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; ihracat miktarları ve …

Doğal Çiçek Soğanlarının 2021 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/41)Read More »

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 169) (Yeniden değerlendirme)

Ticaret Bakanlığından: 17.12.2020-31337 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 169) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 sayılı …

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 169) (Yeniden değerlendirme)Read More »

2020/24 Sayılı Genelge-Teminat

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı E-52707093-106.01.05 Konu 2020/24 Sayılı Genelge-Teminat DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 05.10.2020 tarihli ve E-52707093-010.06.02-00057833979 sayılı yazımız. Bilindiği üzere, serbest bölgelerde yerleşik: firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi tutulmak üzere ülkemize dahilde işleme rejimi kapsamında sözlü beyan ile geçici ithali ve yeniden ihracına ilişkin işlemler 30/09/2020 tarihli ve …

2020/24 Sayılı Genelge-TeminatRead More »

Eşdeğer Eşya Kısıtlaması – Dahilde İşleme (İhracat Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü Sayı : E-31429883-451.01 Konu : Eşdeğer Eşya Kısıtlaması DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, mer’i Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Bakanlığımız (İhracat Genel Müdürlüğü) dahilde işleme rejimi kapsamında eşdeğer eşyanın kullanımına süresiz veya dönemsel olarak yasaklama veya kısıtlama getirmeye yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede, ticaret politikası önlemlerine …

Eşdeğer Eşya Kısıtlaması – Dahilde İşleme (İhracat Genel Müdürlüğü)Read More »

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

Ticaret Bakanlığından: 27.11.2020-31317 Resmi Gazete 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 …

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin TebliğRead More »

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Değişikliği (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :85593407-155.99 02.11.2020 / 58677311 Konu : Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Değişikliği DAĞITIM YERLERİNE Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınan muhtelif yazılardan 27.08.2011 tarihli ve 28038    sayılı    Resmî    Gazetede     yayımlanarak    yürürlüğe    giren     Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde 14.01.2020 tarihinde yapılan değişiklik sonrasında uygulamada çeşitli tereddütler olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle aşağıda yer alan hususların …

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Değişikliği (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7256 Sayılı Kanun)

17.11.2020-31307 Resmi Gazete BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (7256 Sayılı Kanun) Karar Tarihi: 11/11/2020 Kapsam ve tanımlar MADDE 1 – (1) Bu Kanun hükümleri; a) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; 1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; (aa) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) …

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7256 Sayılı Kanun)Read More »

Toz Halinde Sim Eşyanın Sınıflandırması Hk

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :17474625-162.01 09.11.2020 / 58838144 Konu   :Toz Halinde Sim Eşyanın Sınıflandırması Hk   DAĞITIM YERLERİNE Genel Müdürlüğümüze intikal eden muhtelif yazılardan ticari ismi “Glitter powder” (Toz halinde sim) olan eşyanın sınıflandırılmasında tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili yapılan incelemede, söz konusu eşyanın genellikle levha halinde plastiğin muhtelif şekillerde (daire, altıgen vb.) …

Toz Halinde Sim Eşyanın Sınıflandırması HkRead More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/23)

Ticaret Bakanlığından: 14.11.2020-31304 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/23) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Olimpia Oto Camları San. ve Tic. A.Ş. ve Dora Otomotiv Cam San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen, Şişecam Otomotiv A.Ş., Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş., Uğurlu Cam San. ve Tic. A.Ş., Camyapı Cam Paz. İnş. Taah. …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/23)Read More »

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/6)

Ticaret Bakanlığından: 13.11.2020-31303 Resmi Gazete İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/6) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 11/6/2020 tarihli ve 31152 sayılı Resmî Gazete’de …

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/6)Read More »