Faydalı Bilgiler

İhracat Destekleri

TARİH MEVZUAT BAŞLIĞI 10/01/2019 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi —– 2019 Yılı Fuarlar Listesi —– Fuarlar Mevzuatı —– Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ N0: 2011/1) —– Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin 2014/8 Sayılı Karar’ın Uygulama …

İhracat DestekleriRead More »

Güncel Katma Değer Vergisi (KDV) Oranları

GÜNCEL KDV ORANLARI MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (*) Yüz siperliklerinin teslim ve ithalinde uygulanması gereken KDV oranı KDV Oranı %8’e İndirilen Tekstil Ürünlerine İlişkin GTİP Listesi İçin TIKLAYINIZ… Katma değer vergisi oranları MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları; a) Ekli listelerde yer alanlar …

Güncel Katma Değer Vergisi (KDV) OranlarıRead More »

Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri ve Birliğe Katılım Tarihleri

Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Bulunan Ülkeleri görmek için TIKLAYIN… AB’nin Yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşmaları (AB/STA) için TIKLAYINIZ…         ÜLKE KATILIM TARİHİ Almanya Kurucu Üye (1951) Belçika Kurucu Üye (1951) Fransa Kurucu Üye (1951) Hollanda Kurucu Üye (1951) İtalya Kurucu Üye (1951) Lüksemburg Kurucu Üye (1951) Danimarka 1973 İrlanda 1973 …

Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri ve Birliğe Katılım TarihleriRead More »

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Oranları

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) – (I) Sayılı Liste – (I) sayılı listenin A cetvelinde; akaryakıt ürünleri, doğal gaz, LPG, – (I) sayılı listenin B cetvelinde; akaryakıta katılabilen solvent türevleri, tiner, bazyağ, madeni yağlar ve yağlama müstahzarları, gibi mallar yer almaktadır —————————————————————————————— Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) – (II) Sayılı Liste – (II) sayılı listede, yarı römorklar …

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) OranlarıRead More »

KDV Oranı %8’e İndirilen Tekstil Ürünlerine İlişkin GTİP Listesi

2007/13033 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI EKİ II SAYILI LİSTENİN “B.DİĞER MAL VE HİZMETLER” BÖLÜMÜNÜN 3,4,5 VE 6. SIRALARINDA YER ALAN TESLİMLERİ %8 KDV ORANINA TABİİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN GÜMRÜK TARİFE POZİSYONLARI LİSTESİ 2006/10138 SAYILI BKK KAPSAMINA GİREN EŞYA 2006/10138 SAYILI BKK KAPSAMINA GİRMEYEN EŞYA AÇIKLAMA KDV ORANI % 39. Fasıl, 40. Fasıl Yalnız ; – …

KDV Oranı %8’e İndirilen Tekstil Ürünlerine İlişkin GTİP ListesiRead More »

2018 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL) 1 – Noter kağıtları :      a) Noter kağıdı 9,50      b) Beyanname 9,50      c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 19,00 2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 3 – Pasaportlar 94,00 4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 63,00 5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.) a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti …

2018 Yılı Değerli Kağıt BedelleriRead More »

Türkiye ve Dünyadaki Önemli Veri Tabanları

VERİTABANLARI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK)  Türkiye’nin dış ticaret verileri, ülke, firma ve gümrük tarife istatistik pozisyonu bazında ücret karşılığında öğrenilebilmektedir. Ayrıca TÜİK veritabanlarından gayri safi yurt içi hasıla, büyüme, fiyat endeksleri ve istihdam gibi Türkiye’nin temel ekonomik göstergelerine zaman serileri şeklinde ulaşmak mümkün bulunmaktadır. Adres: www.tuik.gov.tr T.C. MERKEZ BANKASI ELEKTRONİK VERİ DAĞITIM SİSTEMİ  Döviz kurları, …

Türkiye ve Dünyadaki Önemli Veri TabanlarıRead More »

Ülkeler ve Uyguladıkları Gümrük Vergileri (Resmi Kaynaklar)

Ülkeler ve Uyguladıkları Gümrük Vergileri (Resmi Kaynaklar) ÜLKE ADI İLGİLİ RESMİ KURUM(Gümrük Vergileri) AÇIKLAMALAR Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri Avrupa Birliği Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü 28 Ülke (İlgili Ülkeleri (AB) görmek için TIKLAYIN..) ARJANTİN Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) MERCOSUR: Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Venezüella arasındaki gümrük birliği Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ABD) (ABD Uluslararasi …

Ülkeler ve Uyguladıkları Gümrük Vergileri (Resmi Kaynaklar)Read More »

YGM Çalışma Bölgeleri (Ek:2) (Genelge 2016/21)

(2016/21 Sayılı Genelge için TIKLAYIN…) NOT: 2017/3, 2017/16 , 2018/22 ve 2020/1 Sayılı Genelgeler ile yapılan değişiklikler işlenmiştir. Ek-2 YGM ÇALIŞMA BÖLGELERİ 1. BÖLGE (2020/1 Sayılı Genelge ile değişik) İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü …

YGM Çalışma Bölgeleri (Ek:2) (Genelge 2016/21)Read More »