Gümrük Genelgeleri

Ordino (Yük Teslim Talimat Formu) Hk (GGM)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :E-40216608-102.9926.04.2021 / 63424348 Konu :Ordino (Yük Teslim Talimat Formu) Hk   DAĞITIM YERLERİNE İlgi :23.11.2017 tarihli ve 29799029 sayılı yazımız. Son zamanlarda gerek Bakanlığımıza (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gerekse Bölge Müdürlüklerimize intikal eden, “eşyanın tesliminde ordino (tük teslim talimat formu) ibrazı” konusuna ilişkin dilekçeler/ihtarnameler dikkate alındığında, konuya ilişkin Bakanlığımızın …

Ordino (Yük Teslim Talimat Formu) Hk (GGM)Read More »

Sırt Geçirilmiş Dış Lastik Cinsi Eşyanın Suriye’ye İhracatında Gümrük Hizmeti Verilmesi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-21558579-166.99[GGM-08]- 27.04.2021 / 63586485 Konu   :Sırt Geçirilmiş Dış Lastik Cinsi Eşyanın Suriye’ye İhracatında Gümrük Hizmeti Verilmesi   DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, kullanılmış lastik cinsi eşyanın Suriye’ye ihracı ve transitinde, 2021/12 sayılı Genelge uyarınca gümrük hizmeti verilmemektedir. Genel Müdürlüğümüze ulaşan muhtelif firma dilekçelerinde özetle; yeniden işlenmiş dış lastiklerin Suriye’ye ihracının yapılmak …

Sırt Geçirilmiş Dış Lastik Cinsi Eşyanın Suriye’ye İhracatında Gümrük Hizmeti VerilmesiRead More »

Balda İkinci Denetim (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Sayı     :E-94997749-140.05-00063434391   21.04.2021 / 63434391 Konu   :Bal İhracatı İkinci Denetim İşlemleri DAĞITIM YERLERİNE İlgi      :24.01.2020 tarihli ve 51685348 sayılı yazımız. İlgi’de kayıtlı yazımızda, kâğıtsız gümrük işlemleri projesi kapsamında balda ikinci denetimlerin 27/01/2020 tarihi itibariyle TAREKS üzerinden gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Bu minvalde, bal ihracatında Ticaret Denetmenleri tarafından …

Balda İkinci Denetim (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)Read More »

Transit Süre Aşımları İle Varış/Çıkış Gümrük İdaresi Değişikliklerinde Ceza Uygulanıp Uygulanmaması Hk

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-96603261-120.99-29.03.2021 / 62752549 Konu   :Transit Süre Aşımları İle Varış/Çıkış Gümrük İdaresi Değişikliklerinde Ceza Uygulanıp Uygulanmaması Hk DAĞITIM YERLERİNE İlgi:     a) 19.03.2020 tarihli ve 53352124 sayılı yazımız. b) 27.03.2020 tarihli ve 53529900 sayılı yazımız. İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kara hudut kapılarındaki giriş ve çıkışların kısıtlanmasının transit rejimi …

Transit Süre Aşımları İle Varış/Çıkış Gümrük İdaresi Değişikliklerinde Ceza Uygulanıp Uygulanmaması HkRead More »

Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri (Genelge 2021/12)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-21558579-020 Konu : Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri GENELGE (2021/12) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Genelge, kurumların kontrol ve uygulamalarına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ülkemiz ile Suriye Arap Cumhuriyeti (Suriye) arasındaki ihracat, ithalat ve transit işlemleri ile Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden …

Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri (Genelge 2021/12)Read More »

DTÖ Üyesi olmayan ülkelerden ithalatta uygulanacak vergi oranı (Cam Eşya)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü Sayı     :E-80572740-205-01.03.2021 / 61854898 Konu   :DTÖ Olmayan Ülke Ticareti-2021-6   DAĞITIM YERLERİNE   İlgi:     a) 16.06.2020 tarihli ve E-80572740-205-00055023178 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımızda kısaca; İthalat Rejim Kararının II Sayılı Sanayi Ürünleri Listesinde yer alan ürünler karşısında gösterilen oranda Gümrük Vergisine tabii olmak ile …

DTÖ Üyesi olmayan ülkelerden ithalatta uygulanacak vergi oranı (Cam Eşya)Read More »

Türkiye Gümrük Bölgesi’ne Herhangi Bir Beyan Vermeden Giren Taşıtlar (Genelge 2021/9)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-96603261-010.06.02 Konu : Türkiye Gümrük Bölgesi’ne Herhangi Bir Beyan Vermeden Giren Taşıtlar GENELGE 2021/9 Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, kara kapılarından Türkiye Gümrük Bölgesi’ne giriş yapan taşıtlarda taşınan eşyaya ilişkin olarak gerek taşıtın kara kapısından girişinden önce gerekse girdikten sonra herhangi bir beyanda bulunulmaması durumunda yapılacak işlemler konusunda …

Türkiye Gümrük Bölgesi’ne Herhangi Bir Beyan Vermeden Giren Taşıtlar (Genelge 2021/9)Read More »

Bitki Sağlık Sertifikaları Uygulamaları (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C . TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı E-20117910-519-00062344369 Konu Bitki Sağlık Sertifikaları Uygulamaları DAĞITIM YERLERİNE Ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu (IPPC)’nun Bitki Sağlığı Standartlarından olan ISPM 12 (Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri-Bitki Sağlık Sertifıkalar)ı çerçevesinde ülkemize girişi yapılacak bitki ve bitkisel ürünler için sevkiyata eşlik etmek üzere düzenlenmesi gereken Bitki Sağlık Sertifikalarının …

Bitki Sağlık Sertifikaları Uygulamaları (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

2021/18 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği Hk

TİCARET BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Sayı     :E-24545304-553.02-00062237638 12.03.2021 / 62237638 Konu   :2021/18 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği Hk DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, 25.02.2021 tarihli ve 61819485 sayılı yazımız ekinde Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18) İthalat Denetim Rehberi tüm Bölge Müdürlüklerimize iletilmiştir. Mezkur rehberin “3.2 Numune Alınması ve …

2021/18 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği HkRead More »