Gümrük Genelgeleri

Bitki Sağlık Sertifikası (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-20117910-lll.Ol[GGM-7]-00061970125 Konu : Bitki Sağlık Sertifikası DAĞITIM YERLERİNE Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 01.02.2021 tarihli ve 282363 sayılı yazısında özetle; ülkemize girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için her taşıma aracına bir Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmiş olması ile ilgili farklı …

Bitki Sağlık Sertifikası (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Serbest Bölgelerden Yurtdışına Yapılan Satışlar Hk(96/31 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Bazı Koruyucu Tıbbi Ekipmanlar)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı    :E-52707093-140.04-25.02.2021 / 61786369 Konu  :Serbest Bölgelerden Yurtdışına Yapılan Satışlar Hk(96/31 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Bazı Koruyucu Tıbbi  Ekipmanlar) DAĞITIM YERLERİNE İlgi:     a) 16.03.2020 tarihli ve E-52707093-140.04-00053246796 sayılı, b) 24.03.2020 tarihli ve E-52707093-140.04-00053463767 sayılı, c) 25.03.2020 tarihli ve E-52707093-140.04-00053480218 sayılı yazılarımız. İlgide kayıtlı yazılar konusuna ilişkin olarak bu kez Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım …

Serbest Bölgelerden Yurtdışına Yapılan Satışlar Hk(96/31 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Bazı Koruyucu Tıbbi Ekipmanlar)Read More »

Teslim Şekilleri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı    :E-85593407-165.01 Konu  :Teslim Şekilleri DAĞITIM YERLERİNE İlgi:     a) 17.2.2020 tarihli ve 52344630 sayılı yazımız. b) 21.10.2020 tarihli 58349437 sayılı yazımız. Bilindi üzere, DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde sigorta giderlerinin ne şekilde değerlendirileceği ile ilgili olarak, ilgi (a) ve (b)’de kayıtlı yazılarımızda açıklamalara yer verilmiştir. Ancak, konu ile …

Teslim Şekilleri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler Hk (Genelge 2021/5)

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hk (Genelge 2021/10) T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-52707093-010.06.01 Konu : Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler Hk GENELGE (2021/5) İlgi :12/6/2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Genelge. 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14 üncü …

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler Hk (Genelge 2021/5)Read More »

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması (Genelge 2021/4)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-17474625-010.06.01 Konu : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması GENELGE (2021/4) İthalat ve ihracata konu eşya, Bakanlığımız ve muhtelif kamu kurumlarının uygulamakla yükümlü olduğu mevzuat çerçevesinde tahlile tabi tutulabilmektedir. Aynı eşyanın muhtelif kamu kurumlarınca tahlile tabi tutulması ithalatçılar ve ihracatçılara ilave yükler getirmekte ayrıca …

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması (Genelge 2021/4)Read More »

TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-KDV İstisna Belgesi (Genelge 2021/2)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-73421605-106.05-00060398669 Konu : TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-KDV İstisna Belgesi GENELGE (2021/2) 20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13 üncü maddesinin …

TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-KDV İstisna Belgesi (Genelge 2021/2)Read More »

TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi (Genelge 2021/1)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-73421605-106.05-00060377371 Konu : TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi GENELGE (2021/1) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak, Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere …

TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi (Genelge 2021/1)Read More »

2020/24 Sayılı Genelge-Teminat

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı E-52707093-106.01.05 Konu 2020/24 Sayılı Genelge-Teminat DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 05.10.2020 tarihli ve E-52707093-010.06.02-00057833979 sayılı yazımız. Bilindiği üzere, serbest bölgelerde yerleşik: firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi tutulmak üzere ülkemize dahilde işleme rejimi kapsamında sözlü beyan ile geçici ithali ve yeniden ihracına ilişkin işlemler 30/09/2020 tarihli ve …

2020/24 Sayılı Genelge-TeminatRead More »

Eşdeğer Eşya Kısıtlaması – Dahilde İşleme (İhracat Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü Sayı : E-31429883-451.01 Konu : Eşdeğer Eşya Kısıtlaması DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, mer’i Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Bakanlığımız (İhracat Genel Müdürlüğü) dahilde işleme rejimi kapsamında eşdeğer eşyanın kullanımına süresiz veya dönemsel olarak yasaklama veya kısıtlama getirmeye yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede, ticaret politikası önlemlerine …

Eşdeğer Eşya Kısıtlaması – Dahilde İşleme (İhracat Genel Müdürlüğü)Read More »

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Değişikliği (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :85593407-155.99 02.11.2020 / 58677311 Konu : Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Değişikliği DAĞITIM YERLERİNE Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınan muhtelif yazılardan 27.08.2011 tarihli ve 28038    sayılı    Resmî    Gazetede     yayımlanarak    yürürlüğe    giren     Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde 14.01.2020 tarihinde yapılan değişiklik sonrasında uygulamada çeşitli tereddütler olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle aşağıda yer alan hususların …

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Değişikliği (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »