Gümrük Genelgeleri

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi (Genelge 2014/8)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :43482984-010.06.01 Konu: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi Genelge (2014/8) 2012/33 sayılı Genelge eki “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi” nin 11 ve 12 nci maddeleri ekteki şekilde değiştirilmiş ve Rehbere ekte yer alan 21 inci madde ilave edilmiştir. Bilgi ve buna göre gereğini rica …

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi (Genelge 2014/8)Read More »

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması (Genelge 2017/16)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 82858591-010.06.02 Konu : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması GENELGE (2017/ ) İlgi: 23/12/2016 tarih ve 2016/21 sayılı Genelge İlgide kayıtlı Genelge’nin bir numaralı ekinde yer alan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberinin 9.2 nci maddesinin ikinci paragrafı, “AN9 tespit sözleşmesinin süresi AN6 ve …

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması (Genelge 2017/16)Read More »

Yetkilendirilmiş Özel Ayar Evleri Listesi

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :20117910-143.01.02 Konu :Yetkilendirilmiş Özel Ayar Evleri Listesi 14.03.2018 / 32779465 DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) 26.05.2016 tarih ve 16275074 sayılı yazımız. b) 08.2017 tarih ve 27306979 sayılı yazımız. 20.06.2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin …

Yetkilendirilmiş Özel Ayar Evleri ListesiRead More »

Yolluklar (Genelge 2010/45)

T.C BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.09.00.010.06.06 03/09/2010 Konu : Yolluklar GENELGE (2010/45) Yükümlülerden tahsil edilen yolluklarla ilgili uygulamada birlik olmadıgı, haksız yere yolluk tahsilatları yapıldıgı, yollukların hak sahibi personel dısındaki personele de dagıtıldıgı yönünde Müstesarlıgımıza bilgiler intikal etmektedir. Bilindigi üzere4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 nci maddesinde, normal çalısma saatleri dısında veya …

Yolluklar (Genelge 2010/45)Read More »

Yurt dışı tebliğat (Genelge 2012/18)

T.C. GÜMRÜK VE TCARET BAKANLIGI Gümrükler Genel Müdürlügü Sayı : B.21.0.GGM.0.18.01.00.10.06.01-33 Konu : Yurt dısı tebligat GENELGE(2012/18) Genel Müdürlügümüze intikal eden olaylardan yurt dısı tebligatların usul ve esaslarına iliskin bazı tereddütlerin oldugu anlasılmıstır. Yurt dısına tebligata iliskin usul ve esaslar, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 25/01/2012 tarihli 28184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair …

Yurt dışı tebliğat (Genelge 2012/18)Read More »

Yurt dışına gönderilecek insani yardım malzemeleri (Genelge 2011/19)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.06.00-10.06.01 Konu: Yurt dışına gönderilecek insani yardım malzemeleri GENELGE (2011/19) Bilindiği üzere, 12/07/2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat: 2008/12 sayılı Bedelsiz İhracat Tebliği‘nin 2/e maddesi çerçevesinde, savaş, deprem, sel, salgın hastalık, kıtlık ve benzeri afet durumlarında; kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, Kızılay …

Yurt dışına gönderilecek insani yardım malzemeleri (Genelge 2011/19)Read More »

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulamasına Dair Genelge (Genelge 2016/21)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı     : 82858591-010.06.02 Konu : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması GENELGE (2016/ 21)   Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6) 07/10/2016 tarih ve 29850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sistemine ilişkin aşağıda belirtilen güncelleme, …

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulamasına Dair Genelge (Genelge 2016/21)Read More »

Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge (2008/1)

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2008/1) 1-  (Değişik:  12.04.2021 / 63188573)  “ Bu Genelge’de geçen; -AT: Avrupa Topluluğu’nu, – Bakanlık: Ticaret Bakanlığı – Bölge Müdürlükleri: Bakanlığın taşra teşkilatında yer alan Bölge Müdürlüklerini -Dİİ: Dahilde İşleme İznini, -DİİB: Dahilde İşleme İzin Belgesini, -DİR: Dahilde İşleme Rejimini, – Destek Yönetim Sistemi (DYS) : Mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik …

Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge (2008/1)Read More »

İhracatta Gümrük Kanununun 56 ve 57 nci Maddelerinin Uygulaması (Genelge 2009/19)

T.C.    BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.08.00-010.06.01 Konu: İhracatta Gümrük Kanununun 56 ve 57 nci Maddelerinin Uygulaması   GENELGE (2009/19)   Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan, İhracatçı firmaların kendi markaları yanında müşterilerinin talepleri  doğrultusunda  alıcının etiketini ve markasını kullanarak ihracat yaptıkları, hatta büyük alıcıların birden  fazla üreticiye  aynı markayla sipariş verebildikleri, bu …

İhracatta Gümrük Kanununun 56 ve 57 nci Maddelerinin Uygulaması (Genelge 2009/19)Read More »

Serbest Bölgelere Yapılan İhracatta Dahilde İşleme İzni Taahhüt Kapatma (Genelge 2008/12)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.46. 1471-139 24.04.2008 Konu: Taahhüt Kapatma. GENELGE (2008/12) 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararının 13 üncü maddesi çerçevesinde gerçekleştirilecek ihracatlara ilişkin tevsik edici belgelerin neler olduğuna ilişkin açıklamalara 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği Eki “Dahilde İşleme İzninin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler” başlıklı Ek-4’te …

Serbest Bölgelere Yapılan İhracatta Dahilde İşleme İzni Taahhüt Kapatma (Genelge 2008/12)Read More »