Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek: 1 (Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru Formu)

EK 1 BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ BAŞVURU FORMU 1. Başvuru Sahibi: Adı ve Adresi SADECE RESMİ KULLANIM İÇİNDİR ……………………………………………………. ……………………………………………………. …………………………………………………… ………………………………..   Telefon No :…………………………………. Faks No : …………………………………   Başvuru Referans No: Başvuruyu Kabul Eden Gümrük İdaresi: ………………………………………………… Kayıt Tarihi :…………………………….. Kayıt Numarası:……………………………. Başvuruyu Kabul Eden Memurun Adı Soyadı:……………………………………   Sicil No:……………… İmza: 2. …

Gümrük Yönetmeliği Ek: 1 (Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru Formu)Read More »

Gümrük Yönetmeliği Ek: 4 (Menşe Bilgisi)

EK 4 MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİ LİSTESİNE İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR GENEL YORUMLAMA KURALLARI Not 1 1.1. Ek 5 ve 6’da yer alan listelerin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. 1 inci sütun Armonize Sistem’de kullanılan tarife pozisyon numarasını ya da fasıl numarasını, 2 …

Gümrük Yönetmeliği Ek: 4 (Menşe Bilgisi)Read More »

Gümrük Yönetmeliği Ek: 5 (Menşe Bilgisi)

EK 5 MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE (T.G.T.C.’nin XI. Bölümünde Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri) Tarife Pozisyonu Ürün Tanımı Yabancı Menşeli Girdilere Uygulanarak Menşe Statüsü Kazandıran İşçilik veya İşlemler (1) (2) (3) y 5101 Yün, karde edilmemiş veya taranmamış -Yağı alınmış, karbonize edilmemiş -Karbonize edilmiş …

Gümrük Yönetmeliği Ek: 5 (Menşe Bilgisi)Read More »

Gümrük Yönetmeliği Ek: 6 (Menşe Bilgisi)

EK 6 (30.04.2011-27920 Resmi Gazete ile yapılan değişiklikler eklenmiştir) MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE (Tekstil Ürünleri Dışındaki Ürünler) Tarife Pozisyonu Ürün Tanımı Menşeli Olmayan Girdilere Uygulanarak Menşe Statüsü Kazandıran İşçilik veya İşlemler (1) (2) (3) 0201 Sığır eti (taze veya soğutulmuş) En az …

Gümrük Yönetmeliği Ek: 6 (Menşe Bilgisi)Read More »

Gümrük Yönetmeliği Ek: 8 (Gümrük Kıymeti Yorum Notları)

EK 8 GÜMRÜK KIYMETİ YORUM NOTLARI Birinci Sütun İkinci Sütun Gümrük Kanunu (GK)/Gümrük Yönetmeliği (GY)’nin İlgili Maddesi Notlar GK Madde 24/1 Fiilen ödenen veya ödenecek fiyat, ithal eşyasının fiyatıdır. Bu nedenle, alıcının satıcıya yaptığı, ithal eşyası ile ilgili olmayan, temettü ödemeleri veya diğer ödemeler gümrük kıymetine dahil değildir. GK Madde 24/1-a-üçüncü alt bent Bir otomobil …

Gümrük Yönetmeliği Ek: 8 (Gümrük Kıymeti Yorum Notları)Read More »

Gümrük Yönetmeliği Ek: 9 (Gümrük Kıymeti)

EK 9 GÜMRÜK KIYMETİNİN BELİRLENMESİNDE GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE PRENSİPLERİNİN KULLANILMASI “Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri”, hangi ekonomik varlık ve borçların, aktif ve pasif olarak muhasebe kayıtlarında yer alacağı, aktif ve pasifteki hangi değişikliklerin muhasebe kayıtlarına intikal ettirileceği, aktif ve pasifin ve bunlardaki değişikliklerin nasıl ölçüleceği, hangi bilgilerin, ne şekilde açıklanacağı ve hangi mali tabloların …

Gümrük Yönetmeliği Ek: 9 (Gümrük Kıymeti)Read More »

Gümrük Yönetmeliği Ek:10 (Özet Beyan Formu)

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü a. Adı b. Numarası c. Referans numarası d. Ülkesi Tescil No: 2.Beyan sahibi/temsilcisi 5.Yükleme Yeri 6.Boşaltma yeri Tescil tarihi 3.Çıkış Gümrük İdaresi 7.İlk Varış /İlk çıkış yeri 8.Varış tarihi ve saati 9.Kalem Sayısı B. EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER 11.Gönderici 13.Bildirim tarafı 12. Alıcı …

Gümrük Yönetmeliği Ek:10 (Özet Beyan Formu)Read More »