Gümrük Genel Tebliği (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) (Seri No:1)

15.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27025

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) (SERİ NO: 1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar” kapsamında Faydalanan Ülkelerden Türkiye’ye yapılan ithalatlarda anılan Karar’ın idari işbirliği düzenlemeleri hükümlerinde öngörülen şartları karşılayarak söz konusu tercihli rejimden fiilen yararlanacak ülkeleri duyurmaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (Değişik:RG-30/4/2016-29699) (2)

(1) Bu Tebliğ, 15/12/2014 tarihli ve 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 4 üncü ve 31 inci maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

İdari işbirliğine ilişkin şartları karşılayan ülkeler

MADDE 3 –  (Değişik:RG-30/4/2016-29699)(2)

(1) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 31 inci maddesinde öngörülen şartları 4/7/2008 tarihinden önce karşılayan ülkeler EK 1’deki tabloda belirtilmektedir.

(2) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 31 inci maddesinde öngörülen şartları 4/7/2008 tarihinden itibaren karşılayan ülkeler ve şartların karşılandığı tarih EK 2’deki tabloda belirtilmektedir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 4/7/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-17/1/2015-29239)1  Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

EK 1

 NoFaydalanan ÜlkeNoFaydalanan Ülke
1Afganistan53Senegal
2Arjantin54Seyşeller
3Arnavutluk55Şili
4Azerbaycan56Sri Lanka
5Bangladeş57St. Vincent Ve Grenadinler
6Beyaz Rusya58St.Kitts & Nevis
7Birleşik Arap Emirlikleri59Suudi Arabistan
8Bolivya60Sudan
9Brezilya61Suriye Arap Cumhuriyeti
10Brunei Darussalam62Svaziland
11Cape Verde63Tacikistan
12Çin Halk Cumhuriyeti64Tayland
13Dominik Cumhuriyeti65Tunus
14Dominika66Türkmenistan
15Ekvator67Ukrayna
16Endonezya68Umman
17Eritre69Uruguay
18Etiyopya70Ürdün
19Fas71Vanuatu
20Fiji72Venezüella
21Filipinler73Vietnam
22Gambiya 
23Gine
24Grenada
25Grönland
26Guatemala
27Güney Afrika
28Gürcistan
29Hindistan
30İran
31Katar
32Kazakistan
33Kırgizistan
34Kolombiya
35Kuveyt
36Küba
37Laos
38Libya
39Lübnan
40Maldivler
41Malezya
42Mauritius
43Meksika
44Mısır
45Moğolistan
46Moldova
47Nijerya
48Özbekistan
49Pakistan
50Paraguay
51Rusya Federasyonu
52Samoa

(Değişik:RG-30/4/2016-29699) (2)

EK 2

NoFaydalanan ÜlkeŞartların Karşılandığı Tarih
1Nikaragua18/8/2008
2Belize27/8/2008
3Peru1/9/2008
4St. Lucia13/10/2008
5Bahreyn4/12/2008
6Kosta Rika6/3/2009
7Kamboçya6/5/2009
8Irak9/1/2010
9Madagaskar6/9/2013
10Bhutan25/11/2014
11Nepal27/7/2015
12Mozambik22/3/2016

 

________________________

1 Bu değişiklikler 27/7/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 2 Bu değişiklikler 22/3/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.