Gümrük Yönetmeliği Ek: 6 (Menşe Bilgisi)

EK 6

(30.04.2011-27920 Resmi Gazete ile yapılan değişiklikler eklenmiştir)

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE (Tekstil Ürünleri Dışındaki Ürünler)

Tarife PozisyonuÜrün TanımıMenşeli Olmayan Girdilere Uygulanarak Menşe Statüsü Kazandıran İşçilik veya İşlemler
(1)(2)(3)
0201Sığır eti (taze veya soğutulmuş)En az üç aylık bir besi döneminden sonraki kesim(1)
0202Sığır Eti (dondurulmuş)En az üç aylık bir besi döneminden sonraki kesim(1)
0203Domuz Eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)En az iki aylık bir besi döneminden sonraki kesim(1)
0204Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)En az iki aylık bir besi döneminden sonraki kesim(1)
0205At, eşek, katır veya bardo etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)En az üç aylık bir besi döneminden sonraki kesim(1)
0206Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)En az üç aylık bir besi döneminden sonraki kesim, domuz, koyun ve keçiler için en az iki aylık besi döneminden sonraki kesim(1).
y 0408Kuş yumurtası, kabuksuz, kurutulmuş ve yumurta sarısı, kurutulmuş.-y 0407 pozisyonunda sınıflandırılan kabuklu, taze veya dayanıklı hale getirilmiş kuş yumurtalarının,

-y 0408 pozisyonunda sınıflandırılan kabuksuz, kurutulmuş olanlar hariç kuş yumurtalarının,

-y 0408 pozisyonunda sınıflandırılan kurutulmuş olanlar hariç yumurta akının,

Kurutulması (uygun olduğu durumlarda kırma ve ayırmadan sonra)

y 1404Linter pamuğu, beyazlatılmışKullanılan ham pamuğun kıymetinin fabrika çıkış fiyatının % 50 sini geçmediği imalat.
Menşeli olmayan girdilerle uygulandığında menşe statüsü kazandırmayan işçilik veya işleme faaliyetleri
y 2009Üzüm suyu, fermente edilmemiş ve alkol katılmamış, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasınÜzüm şırasından imalat
y 2204İlave taze üzüm şırası (konsantre edilmiş olsun olmasın) veya alkol içeren, vermut hazırlamak için kullanılan taze üzüm şarabıTaze üzüm şarabından imalat
Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü kazandıran işçilik veya işlemler
y 2205VermutKonsantre edilmiş olsun olmasın taze üzüm şırası veya alkol içeren, 2204 pozisyonunda sınıflandırılan taze üzüm şarabından imalat.
y 3401Sabun veya deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış keçe ve dokunmamış mensucat,Keçe veya dokunmamış mensucattan imalat
y 3405Ayakkabı, mobilya, döşeme, otomobil karoseri, cam veya metal temizleme pat veya tozları ve benzeri için boya ve cila emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış keçe ve dokunmamış mensucat.Keçe veya dokunmamış mensucattan imalat
y 3502Kurutulmuş yumurta albumini-y 0407 pozisyonunda sınıflandırılan kabuklu, taze veya dayanıklı hale getirilmiş kuş yumurtalarının,

-y 0408 pozisyonunda sınıflandırılan kabuksuz, kurutulmuş olanlar hariç kuş yumurtalarının,

-y 3502 pozisyonunda sınıflandırılan kurutulmuş olanlar hariç yumurta akının,

Kurutulması (uygun olduğu durumlarda kırma ve ayırmadan sonra).

y 4203Doğal veya bileşim yoluyla elde edilen deri ve köseleden giyim eşyasıİki veya daha fazla doğal veya bileşim yoluyla elde edilen deri ve kösele parçalarının dikilmesi veya birleştirilmesi
y 4910Her türden seramik takvimler, baskılı, (takvim saat dahil), dekore edilmişİlgili seramik parçaların dekorasyonu, dekorasyon sonucunda elde edilen ürünün, dekorasyonda kullanılan ürünlerden farklı bir pozisyonda sınıflandırılması şartıyla
6401 ila 6405AyakkabılarHerhangi bir pozisyondaki girdiden imalat, ayakkabı yüzlerinin 6406 pozisyonunda sınıflandırılan iç taban veya diğer taban parçaları ile birleştirilmesi hariç
y 6911 ila y 6913Seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyaları ve tuvalet eşyası, seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası, dekore edilmişİlgili seramik parçaların dekorasyonu, dekorasyon sonucunda elde edilen ürünün, dekorasyonda kullanılan ürünlerden farklı bir pozisyonda sınıflandırılması şartıyla
y 7117Seramikten taklit mücevherci eşyası, dekore edilmiş.İlgili seramik parçaların dekorasyonu, dekorasyon sonucunda elde edilen ürünün, dekorasyonda kullanılan ürünlerden farklı bir pozisyonda sınıflandırılması şartıyla
y 8473.30.20 ve y 8473.50.20

“y8443.99.10, y8517.70.90, y8542.31.10, y8542.32.10, y8542.39, y8529.90.20, y8443.99.10, y8542.31.10, y8542.32.10, y8542.39.10”

Dinamik Rasgele Erişimli Bellek (DRAMs) olarak bilinen elektronik entegre devrelerÇalışma ve işlemeden kaynaklanan bir kıymet artışının olduğu imalat ve uygulanabildiği hallerde, imalatın yapıldığı ülke menşeli girdilerin fabrika çıkış fiyatının en az %45’ini oluşturduğu imalat

%45 kuralının karşılanamaması halinde DRAM’lar, kıymet olarak en yüksek orana sahip girdi ile aynı ülke menşeli olur.

y 8482Bilyalı makaralı veya iğneli rulmanlar, monte edilmiş(2)İç ve dış halkaların parlatılması, yatak alıştırma ve ısıl işlemini takip eden montaj işlemi
y 85.19Manyetik ses kaydetme cihazları (kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz içersin içermesin)Montaj işleminden kaynaklanan bir kıymet artışının olduğu imalat ve uygulanabildiği hallerde, montajın yapıldığı ülke menşeli girdilerin fabrika çıkış fiyatının en az % 45’ini oluşturduğu imalat

% 45 kuralının karşılanamaması halinde, üretimde kullanılan herhangi bir ülke menşeli girdilerin kıymetinin fabrika çıkış fiyatının en az % 35’ini oluşturması şartıyla o ülke menşeli kabul edilir.

% 35 kuralı iki ülke için sağlanıyorsa, eşya daha yüksek yüzdeye sahip ülke menşeli kabul edilir.

y 8523.29.15.00.29Kayıt yapılmamış 3.5” manyetik mikro disketler, önceden formatlanmış olsun olmasın ve diskin üzerine yapılan kaydın kalitesini kontrol amaçlı analog sinyal içersin içermesinDisketin montajına ( manyetik diskin yerleştirilmesi ve kapakların montajı dahil) ek olarak manyetik diskin veya kapakların imalatı.

Eğer ne disk ne de alt ve üst kapaklar montajın yapıldığı ülkede üretilmemişse; disketler, imalatta kullanılan ve kıymetleri toplamı fabrika çıkış fiyatının en yüksek yüzdesini teşkil eden girdiler menşeli olur. Disketin montajı (manyetik diskin yerleştirilmesi ve kapakların montajı dahil) ve paketlenmesi tek başına menşe kazandırmaz.

y 8527Radyo yayınları için alıcı cihazlar (aynı kabın içinde ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın)Montaj işleminden kaynaklanan bir kıymet artışının olduğu imalat ve uygulanabildiği hallerde, montajın yapıldığı ülke menşeli girdilerin fabrika çıkış fiyatının en az % 45’ini oluşturduğu imalat

% 45 kuralı karşılanamaması halinde, üretimde kullanılan herhangi bir ülke menşeli girdilerin kıymetinin fabrika çıkış fiyatının en az % 35’ini oluşturması şartıyla o ülke menşeli kabul edilir.

% 35 kuralı iki ülke için sağlanıyorsa, eşya daha yüksek yüzdeye sahip ülke menşeli kabul edilir.

y 8528Televizyon alıcıları (video, monitörler ve projektörler hariç) Radyo yayımları alıcı cihazı, veya ses kayıt veya tekrar verme cihazı (görüntü kayıt veya tekrar verme cihazı hariç) içersin içermesin.Montaj işleminden kaynaklanan bir kıymet artışının olduğu imalat ve uygulanabildiği hallerde, montajın yapıldığı ülke menşeli girdilerin fabrika çıkış fiyatının en az % 45’ini oluşturduğu imalat

% 45 kuralı karşılanamaması halinde, üretimde kullanılan herhangi bir ülke menşeli girdilerin kıymetinin fabrika çıkış fiyatının en az % 35’ini oluşturması şartıyla o ülke menşeli kabul edilir.

% 35 kuralı iki ülke için sağlanıyorsa, eşya daha yüksek yüzdeye sahip ülke menşeli kabul edilir.

y 8542Entegre devrelerDifüzyon işlemi (entegre devrelerin uygun bir dopant eklenmesi yoluyla yarı iletken bir substrat üzerinde oluşturulması
Menşeli olmayan girdilerle uygulandığında menşe statüsü kazandırmayan işçilik veya işleme faaliyetleri
y 8548.90.20

“y8542.31.90, y8542.32.90, y8542.39.90”

Dinamik Rasgele Erişimli Bellek (DRAMs) olarak bilinen elektronik entegre devrelerÇalışma ve işlemeden kaynaklanan bir kıymet artışının olduğu imalat ve uygulanabildiği hallerde, imalatın yapıldığı ülke menşeli girdilerin fabrika çıkış fiyatının en az %45’ini oluşturduğu imalat

%45 kuralının karşılanamaması halinde DRAM’lar, kıymet olarak en yüksek orana sahip girdi ile aynı ülke menşeli olur.

y 8443.31, 8443.32, 8443.39, 8443.99Optik sistemli veya kontaklı fotokopi cihazlarıFotokopi cihazının montajı, harness, dram, silindir, yan tabakalar, mil yatağı vida ve cıvata somunu imalatı ile birlikte.
Menşeli olmayan girdilerle imal edilen ürüne menşe statüsü kazandıran işçilik veya işleme faaliyetleri
y 9113Saat kayışları, saat bantları ve bilezik saatler ve bunların parçaları, tekstilden.Kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmediği imalat
y 9401 ila y 9403Seramikten koltuklar , (9402 pozisyonunda sınıflandırılanlar hariç) yatağa veya diğer mobilyalara dönüşen türden olsun olmasın,ve parçaları, dekore edilmişSeramik parçaların dekorasyonu, dekorasyon sonucunda elde edilen ürünün, dekorasyonda kullanılan ürünlerden farklı bir pozisyonda sınıflandırılması şartıyla
y 9405Seramikten lambalar ve aydınlatma düzenekleri, ışıldak ve spot lambaları ve bunların parçaları, tarifenin başka yerinde belirtilmemiş veya yer almamış, dekore edilmiş; sabit bir ışık kaynağına sahip aydınlatmalı seramik işaretler, isim tabelaları ve bunların parçaları tarifenin başka yerinde belirtilmemiş veya yer almamış, dekore edilmişSeramik parçaların dekorasyonu, dekorasyon sonucunda elde edilen ürünün, dekorasyonda kullanılan ürünlerden farklı bir pozisyonda sınıflandırılması şartıyla

(1) Bu şartlar sağlanmadığında et (sakatat), hayvanın doğduğu ve en uzun süre beslendiği ülke menşeli sayılır.

(2) “Monte edilmiş” terimi kısmen monte edilmişi de içerir. Ancak monte edilmemiş haldeki parçalar buna dahil değildir.