Kumaş Cinsi Eşyanın Boyanması-Dahilde İşleme Rejimi (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-52707093-452.03- 27.05.2021 / 64177435

Konu   :Kumaş Cinsi Eşyanın Boyanması-Dahilde İşleme Rejimi

DAĞITIM YERLERİNE

Son zamanlarda Genel Müdürlüğümüze Gümrük Müşavirleri Derneklerinden intikal eden dilekçelerde, ham ve/veya mamul kumaşın baskı veya boya işlemine tabi tutulmak istenmesi durumunda Dahilde İşleme İzin Belgesi mi Dahilde İşleme İzni mi düzenleneceği konusunda tereddütler yaşandığı bildirilmektedir.

Malumları olduğu üzere “ İhracat 2006/12 sayılı Tebliğin Dahilde işleme izni verilecek haller başlıklı 14. Maddesinin d) fıkrasında “Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması” ve f) fıkrasında “Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, asorti edilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi, fiziksel boyutunun değiştirilmesi, kavrulması veya kabuğundan ayrılması” işlemlerine konu eşyanın ithaline Dahilde İşleme İzni kapsamında izin verilmektedir.

Bu bağlamda, ham kumaş ve/veya mamul (ağartılmış) kumaş ayrımı yapılmaksızın boya ve/veya baskı işlemlerinin Dahilde İşleme İzni kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine